"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" 16 กพ 64 เวลา 08.00 น (เวลาประเทศไทย) สำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ร่วมประชุมผ่าน Zoom กับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก สิงห์บุรี ลำพูน สุพรรณบุรี  ปทุมธานี อยุธยา และผู้แทนจากกรมการข้าว (สำนักนโนบายและยุทธศาสตร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว) เพื่อหารือแนวทางการในการขับเคลื่อนโครงการ "การตลาดนำการผลิต ข้าว กข 43" ในประเทศแคนาดาซึ่งข้าว กข 43 หรือ RD43 ดีต่อสุขภาพเนื่องจากมีปริมาณน้ำตาล (GI: Glycemic Index) ปานกลางถึงต่ำ โดยได้ประสบความสำเร็จในการขยายตลาดข้าวสีในแคนาดามาแล้ว แคนาดาเป็นตลาดข้าวขนาดเล็กแต่เป็นตลาด High End ปี 2563 มีการนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 1 แสนตัน  ที่ประชุมสรุปว่า เกษตรกรสามารถขยายการผลิตได้ทันทีหากมีตลาดต่างประเทศรองรับ นอกจากจะเป็นข้าวที่ดีต่อสุขภาพแล้ว ยังมีประเด็นการผลิตที่รักษ์โลก ใช้น้ำน้อย ระยะปลูกสั้น สามารถลดการปลดปริมาณการปลดปล่อยกาซคาร์บอนสู่บรรยากาศ ซึ่งจะเป็นจุดขายที่สำคัญ โดยจะเริ่มสร้างการรับรู้ผ่านร้านอาหารไทยและผู้นำเข้าต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนชื่อพันธุ์ข้าวให้น่าสนใจจะเป็นผลดียิ่งขึ้น เนื่องจากการใช้ชื่อข้าว กข 43 หรือ RD43 อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นข้าว GMO หรือมีการตัดต่อทางพันธุกรรม

---------------------------
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org