เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร)

ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเตรียมถุง lunch bag  เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล Medstar Georgetown University Hospital

ในโครงการจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ สถานทูตไทย ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

---------------------------
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org