เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต   (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมการมอบนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์

ขอบคุณภาพจาก: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

---------------------------
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org

 

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC