เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต   (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมการมอบนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์

ขอบคุณภาพจาก: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

---------------------------
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org