ข่าวกิจกรรม

งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย ประจำปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 วัดญาณรังษี วอชิงตัน ดี.ซี.-เวอร์จิเนีย ได้จัดงานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทยประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักอาหารและผลไม้ไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนผลผลิตด้านการเกษตรของคนไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยมี ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถานเอกอัครราชทูต ให้เป็นประธานในงานดังกล่าว ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน และข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูต รวมทั้ง เป็นประธานในการปลูกต้น Chest nut เพื่อเป็นที่ระลึกในงานครั้งนี้ด้วย และร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้กระป๋อง ในเวลา 10.00 น. และเริ่มพิธีสงฆ์ ระหว่างเวลา 10.30 น. – 13.00 น. ภายในงานฯ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น นาฏศิลป์ ดนตรีไทย และการร้องเพลง เป็นต้น รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้า อาหาร ผลไม้ และต้นไม้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

โดยในปีนี้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้นำสินค้าเกษตรไปเข้าร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในงานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย ประกอบด้วย น้ำเม็ดแมงลักผสมน้ำผึ้ง น้ำใบบัวบก และน้ำว่านหางจระเข้ผสมกลิ่นมะม่วง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตจากพืชสมุนไพรสามารถดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีในฤดูร้อน และคาดว่าจะตรงกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันเพราะมีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณน้อย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543