ข่าวกิจกรรม

งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560
งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย 2560

งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย ประจำปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 วัดญาณรังษี วอชิงตัน ดี.ซี.-เวอร์จิเนีย ได้จัดงานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทยประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักอาหารและผลไม้ไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนผลผลิตด้านการเกษตรของคนไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยมี ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถานเอกอัครราชทูต ให้เป็นประธานในงานดังกล่าว ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน และข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูต รวมทั้ง เป็นประธานในการปลูกต้น Chest nut เพื่อเป็นที่ระลึกในงานครั้งนี้ด้วย และร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้กระป๋อง ในเวลา 10.00 น. และเริ่มพิธีสงฆ์ ระหว่างเวลา 10.30 น. – 13.00 น. ภายในงานฯ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น นาฏศิลป์ ดนตรีไทย และการร้องเพลง เป็นต้น รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้า อาหาร ผลไม้ และต้นไม้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

โดยในปีนี้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้นำสินค้าเกษตรไปเข้าร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในงานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย ประกอบด้วย น้ำเม็ดแมงลักผสมน้ำผึ้ง น้ำใบบัวบก และน้ำว่านหางจระเข้ผสมกลิ่นมะม่วง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตจากพืชสมุนไพรสามารถดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีในฤดูร้อน และคาดว่าจะตรงกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันเพราะมีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณน้อย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ