เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานไทยในสหรัฐฯ​ (Thai Government Agencies in USA)

กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs)

     ​  (Royal Thai Embassy Washington, DC, USA)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ministry of Agriculture and Cooperatives)

       (Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives)

       (Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles, CA, USA)

กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce)

     ​  (Office of Commercial Affairs at the Royal Thai Embassy in Washington, DC)

     ​  (Thai Trade Center North America)

New York 
Thai Trade Center, New York Rockefeller Center 630 Fifth Avenue, Suite 1960

New York, NY 10111 USA
Phone : 001-1-212-482 0077 , 001-1-212-482 0088
Fax : 001-1-212-482 1177
e-Mail : info@thaitradeny.com

Miami
Thai Trade Center, Miami 6100 Blue Lagoon Drive, Suite 100, Miami, FL 33126, USA
Phone : 001-1-786-388-7888
Fax : 001-1-786-388-7999 
e-Mail : ttcmiami@gmail.com

Los Angeles 
Thai Trade Center, Los Angeles 611 N.Larchmont Blvd., 2nd Floor , Los Angeles , CA 90004
Phone : 001-1-323 466-9645 
Fax : 001-1-323 466-1559 
e-Mail : ttcla@live.com

Chicago 
Thai Trade Center, Chicago 700 North Rush St.2nd Floor Chicago, IL 60611 U.S.A 
Phone : 001-1-312 787-3388 
Fax : 001-1-312 787-9733 
e-Mail : ttcc@thaitradechicago.com 

     ​  (Thailand Board of Investment North America)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand)

NEW YORK
Tourism Authority of Thailand 61 Broadway, Suite 2810 New York, N.Y. 10006, U.S.A.

Phone : (1 212) 432 0433

Fax : (1 212) 269 2588

e-Mail : info@tatny.com, tatny@tat.or.th

LOS ANGELES

Tourism Authority of Thailand 611 North Larchmont Boulevard, 1st Floor,

Los Angeles, CA 90004 ,U.S.A.

Phone : (1 323) 461 9814

Fax : (1 323) 461 9834

e-Mail : info@tourismthailandla.com, tatla@tat.or.th

หน่วยงานไทย​ (Thai Government Agencies in Canada)

กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs)

     ​  (Royal Thai Embassy Ottawa, Canada)

กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce)

     ​  (Thai Trade Center North America)

Vancouver
Thai Trade Centre, Royal Thai Consulate-General 1009-1166 Alberni Street, Vancouver, BC. V6E 3Z3, CANADA
Phone : +1 604 687 6400
Fax : +1 604 683 6775
e-Mail : ttcvan@telus.net

Toronto 
Thai Trade Centre, Office of Commercial Affairs, Royal Thai Consulate-General, 31 Gloucester Street M4Y 1L8, Toronto Canada
Phone : (416) 921 5400
Fax : (416) 921 7545
e-Mail : toronto@thaitrade.ca

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน่วยงานสหรัฐฯ (USA Federal Government)

US Homeland Security 

U.S. Customs and Border Protection (CBP)

หน่วยงานแคนาดา (Government of Canada)