กิจกรรมของสำนักงานฯ

Total Visit:

Since 17 Oct 2018

2021

การประชุมผ่านระบบ Zoom หารือแลกเปลี่ยนข้
กิจกรรมแจกของขวัญปีใหม่ 2564
Show More

2020

โครงการจิตอาสาจัดเตรียมถุง lunch bag
ปลัดเกษตรฯเป็นประธานซักซ้อมการมอบนโยบายด้านเกษตรต่างประเทศ
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ
กิจกรรมจิตอาสา
งานโรงทานวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี.
ร่วมช่วยจัดเตรียมขอสำหรับแจกในงานโรงทาน วัดธรรมประทีปฯ น้ำใจ ต้านภัยโควิด
วันฉัตรมงคล
การประชุมทีมประเทศไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
USDA’s 96th Outlook Forum
Eco City Farms
ทูตเกษตรร่วมงานเลี้ยงรับรอง Californ
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Agricu
Show More

2019

Geographical Indications
ชมเทปบันทึกภาพพระราชพิธีเสด็จพระราชด
งานวันชาติ
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังค
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัว
วันพ่อแห่งชาติ 2562
IICA 3rd meeting
Dialogue on Sustainable food and agr
กฐินสามัคคี62
NASA for Water and Agriculture
NCFC meeting
A New Era of Smarter Food Safety
Show More

2018

2018 FAS/APHIS Holiday Reception
งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสคล้ายวั
งานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพร
น้อมรำลึกวันปิยมหาราช
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเพื่อน้อมรำ
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
งานวันแม่แห่งชาติ
งาน Amazing Thailand ครั้งที่ 2 ณ ก
Working lunch กับทูตอาเซียน
งานเทศกาลสินค้าเกษตรญี่ปุ่น
งานประชาสัมพันธ์เมือง อิโลอิโล่ (Ilo
การประชุมทีมประเทศไทย (แคนาดา)
Show More

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC