กิจกรรมของสำนักงานฯ

Total Visit:

Since 17 Oct 2018

2019

Dialogue on Sustainable food and agr
กฐินสามัคคี62
NASA for Water and Agriculture
NCFC meeting
A New Era of Smarter Food Safety
PMA 2019, Anaheim CA
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สำนักงานที
2019 ASEAN Agricultural Attaché Roun
2019 Foreign Agricultural Attaché To
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าส
เข้าเยี่ยมชม World Bank
ทูตเกษตรโปรโมทสินค้าในงานเทศกาลไทย ณ
Show More

2018

2018 FAS/APHIS Holiday Reception
งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสคล้ายวั
งานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพร
น้อมรำลึกวันปิยมหาราช
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเพื่อน้อมรำ
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
งานวันแม่แห่งชาติ
งาน Amazing Thailand ครั้งที่ 2 ณ ก
Working lunch กับทูตอาเซียน
งานเทศกาลสินค้าเกษตรญี่ปุ่น
งานประชาสัมพันธ์เมือง อิโลอิโล่ (Ilo
การประชุมทีมประเทศไทย (แคนาดา)
Show More

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543