บุคลากร

Krissana Sukhumparnich 
Minister (Agriculture)/ Director

Alongkorn Kamson

Administrative Assistant

Natdanai Tapanwong

Project Coordinator

Piyawat Naigowit

First Secretary (Agriculture)

Chayada Polpun

Assistant to Minister (Agriculture)

Urailin Khorboon

Project Coordinator

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC