Total Visit:

Since 2 March 2020

ทูตเกษตรร่วมงานเลี้ยงรับรอง California Rice

87565005_2269494936685274_63205068194877
87479025_2269494920018609_55512025552849
87480872_2269494980018603_52559074303777

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงคำ่ นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง California Rice เพื่อเป็นเกียรติแก่ California Rice Commission

โดยภายในงาน ได้นำเสนอวิดีทัศน์การเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรที่ใช้วิถีการเกษตรผสมผสานที่ปลูกข้าวพร้อมกับการเลี้ยงปลาในพื้นที่บริเวณเดียวกัน และได้นำข้าวที่ได้จากการเพาะปลูกมาสาธิตจัดทำเป็นซูซิสำหรับผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิม

ทั้งนี้ ข้าว (California Rice) เพาะปลูกบริเวณฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ (เมืองแซคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย) และสามารถช่วยสร้างงานให้กับชาวสหรัฐมากกว่า 25,000 ตำแหน่ง สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรของสหรัฐฯ กว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 155 พันล้านบาท โดย Rice Commision มีส่วนสำคัญมาโดยตลอดในการสนับสนุนเกษตรกรเหล่านี้

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org