ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถานะ ณ วันที่ 21 ต.ค. 2563

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

วันที่คัดเลือก

7 ม.ค. 2563

27 พ.ค. 2563

นายนนท์ น้อยสำราญ