ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประจำปี 2563

สถานะ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2563

ลำดับ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

วันที่คัดเลือก

12

ผู้ชนะในการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานฯ

12 มิ.ย. 2563

Staples

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543