ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถานะ ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2563

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

วันที่คัดเลือก

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC