ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

วันที่คัดเลือก

2 ก.ย. 2563

นางสาวอุไรริณ ขอบุญ

24 พ.ย. 2563

JTF Business Systems

25 พ.ย. 2563

นายณัฐดนัย ต๊ะพันธุ์วงค์

20 ม.ค. 2564

27 ก.พ. 2564

Ready Refresh

12 เม.ย. 2564

นางสาวนันทิยา ฤกษ์เกษม

25 มี.ค. 2564

Rush Hour Printing & Graphics