ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถานะ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

วันที่คัดเลือก

2 ก.ย. 2563

นางสาวอุไรริณ ขอบุญ

24 พ.ย. 2563

JTF Business Systems

25 พ.ย. 2563

นายณัฐดนัย ต๊ะพันธุ์วงค์

20 ม.ค. 2564

9 มี.ค. 2564

Rush Hour Printing & Graphics

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC