ราดยางพารากว่าพันสาย ใช้งานดี-ช่วยเกษตรกร

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานทางเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกร ในส่วนของ ทช.ได้วิจัยและพัฒนาหนทางเพื่อสนับสนุนการใช้ยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงถนน สำหรับในปี 61 ทช. ได้นำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้าง งามซ่อมบำรุง งานอำนวยความปลอดภัย เป็นปริมาณยางดิบ 10,202 ตัน ในปีนี้จะดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม โดยจะเพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางพาราเพิ่มขึ้นอีก 10,060 ตัน

ดังนั้น ในปี 61 ทช.จะใช้น้ำยางพาราดินรวม 20,262 ตัน แบ่งเป็นโครงการต่าง ๆ รวม 1,340 โครงการ ซึ่งการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนนั้น จะช่วยทำให้ถนนสามารถรับน้ำหนักจราจรได้สูงกว่า มีความต้านทานการเกิดร่องล้อได้ดี มีความต้านทานการแตกร้าว เพิ่มความฝืดเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ต้านทานการลื่นไหลได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพของราคายางพาราภายในประเทศได้อีกทางหนึ่ง

แหล่งที่มา: เดลินิวส์ วันที่ 2 ก.พ. 2561