กิจกรรมการออกคูหางานเทศกาลไทย ครั้งที่ 4 

ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

IMG_3087
IMG_3014
IMG_3078
IMG_3067
IMG_3058
IMG_3054
IMG_3050
IMG_3075
IMG_3074
IMG_3021
IMG_3018
IMG_3022
IMG_3020
IMG_3011
IMG_3013
IMG_3010
IMG_2998
IMG_3009

เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560

ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นางสาวเบญจรัตน์ แพร่หลาย เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมออกบูธในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 4 (Thai Festival 4th) บริเวณ North Plaza ของ Vancouver Art Gallery ณ นครแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา

โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านศิลปะการแสดง อาหาร ผลไม้ สินค้า และการบริการของประเทศไทย รวมถึงการท่องเที่ยวแก่ชาวต่างชาติ

ในปีนี้สำนักงานฯ ได้นำสินค้าเกษตรและอาหารไทยเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ในลักษณะแจกชิมประกอบด้วย ลำไยในน้ำเชื่อม ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม และเงาะสอดไส้สัปปะรดในน้ำเชื่อม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มความสดชื่นคลายร้อนได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคในนครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาคการเกษตรของไทย ในการขยายตลาดสินค้าเกษตรได้เพิ่มมากขึ้น และได้ศึกษาแนวโน้มและข้อเสนอแนะของผู้บริโภค รวมทั้งการเสริมสร้างความรับรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการของสำนักงานฯ ให้กับกลุ่มชุมชนชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วย ซึ่งบูธของสำนักงานฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานฯ