งานเลี้ยงรับรอง-พบปะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงรายใหญ่ของสหรัฐฯ

12 กันยายน 2560

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นำโดย ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) จัดงานเลี้ยงรับรอง-พบปะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงรายใหญ่ของสหรัฐฯ จากรัฐฯ ต่าง ๆ ทั่วสหรัฐฯ และผู้แทนสอท. มากกว่า 10 ประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงวอชิงตัน

งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวถือเป็นโอกาสอันดีของสำนักงานฯ ในการพบปะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่ได้ทำการนำเข้าและทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประมงร่วมกับประเทศไทย และได้รับฟังข้อคิดเห็น – ข้อห่วงกังวลโดยตรงซึ่งส่งผลดีให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างตรงประเด็นต่อไป นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้กระชับความสัมพันธ์อันดีกับ สอท. ต่าง ๆ ได้แก่ แคนาดา ชิลี สหภาพยุโรป กรีนแลนด์ ญี่ปุ่น ไอซ์แลนด์ อินโดนีเซีย เม็กซิโก รัสเซีย และ เวียดนาม โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 60 ท่าน

สำนักงานฯ ได้รับความร่วมมือและขอขอบคุณสถาบัน National Fisheries Institute (NFI) นำโดย นาย John Connelly, President นางสาว Xin Yuan, Public Policy Manager และทีม NFI ในการช่วยประสานนัดหมายแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543