งานเลี้ยงรับรอง-พบปะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงรายใหญ่ของสหรัฐฯ

IMG_0367_edited
IMG_0333
IMG_0331
IMG_0329
IMG_0326
IMG_0324
IMG_0323
IMG_0322
IMG_0319
IMG_0318
IMG_0321
IMG_0315
IMG_0336
IMG_0340
IMG_4030
IMG_0349
IMG_4031
IMG_0346
IMG_0353
IMG_0354
IMG_0368
IMG_0370
IMG_0371
IMG_0351
IMG_0360
IMG_4034
IMG_0372_edited
IMG_0369
IMG_0342
IMG_4026
IMG_4027
IMG_4032
IMG_4025

12 กันยายน 2560

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นำโดย ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) จัดงานเลี้ยงรับรอง-พบปะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงรายใหญ่ของสหรัฐฯ จากรัฐฯ ต่าง ๆ ทั่วสหรัฐฯ และผู้แทนสอท. มากกว่า 10 ประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงวอชิงตัน

งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวถือเป็นโอกาสอันดีของสำนักงานฯ ในการพบปะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่ได้ทำการนำเข้าและทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประมงร่วมกับประเทศไทย และได้รับฟังข้อคิดเห็น – ข้อห่วงกังวลโดยตรงซึ่งส่งผลดีให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างตรงประเด็นต่อไป นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้กระชับความสัมพันธ์อันดีกับ สอท. ต่าง ๆ ได้แก่ แคนาดา ชิลี สหภาพยุโรป กรีนแลนด์ ญี่ปุ่น ไอซ์แลนด์ อินโดนีเซีย เม็กซิโก รัสเซีย และ เวียดนาม โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 60 ท่าน

สำนักงานฯ ได้รับความร่วมมือและขอขอบคุณสถาบัน National Fisheries Institute (NFI) นำโดย นาย John Connelly, President นางสาว Xin Yuan, Public Policy Manager และทีม NFI ในการช่วยประสานนัดหมายแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน