อย่ากินเนื้อสัตว์โดยที่ยังไม่ได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสม!

USDA Food Safety and Inspection Service (FSIS) ระบุว่า เพื่อความปลอดภัยสำหรับการบริโภคอาหาร เนื้อสัตว์จะต้องสุกถึงอุณหภูมิภายในที่ปลอดภัยที่สุด เพื่อที่จะไปทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายซึ่งอาจอยู่ในอาหาร

เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ไม่ควรคำนึงถึงสีของเนื้อสัตว์เวลาทำอาหาร เพราะเนื้อสับอาจกลายเป็นสีน้ำตาลก่อนที่จะถึงอุณหภูมิที่เชื้อโรคถูกทำลาย ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคส่วนมากที่ใช้เนื้อสับไว้ทำแฮมเบอร์เกอร์มักจะใช้สีเป็นตัวบ่งชี้ความปรุงสุกของเนื้อ ซึ่งถือว่าผิดวิธีเพราะยังมีโอกาสที่จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคยังคงอยู่ในเนื้อสัตว์ อันที่จริงแล้วเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ปรุงสุกควรได้รับอุณหภูมิถึง 160 ° F โดยสามารถวัดได้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเนื้อสัตว์ (Meat thermometer)

ทั้งนี้ สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมและศึกษาแผนภูมิแสดงอุณหภูมิการปรุงเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ให้สุกได้อย่างปลอดภัยได้ตามลิงค์ข้างล่าง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา: foodsafetynews
___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org