ทำบุญสืบสานตามประเพณีสงกรานต์ไทย ร่วมใจสร้างอุโบสถ

IMG_1407
IMG_1398
IMG_1402
S__12312586
IMG_1395
S__12312593
S__12312592

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561

ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ไทย ณ วัดธรรมประทีบ วอชิงตัน ดี.ซี รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา

ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสรงน้ำพระพุทธรูป การสรงน้ำพระสงฆ์ การก่อเจดีย์ทราย การปิดทองลูกนิมิต และการทอดผ้าป่า โดยทางวัดคาดหวังว่าเงินที่ได้รับจากการจัดงาน จะนำไปสร้างอุโบสถหลังใหม่ทดแทนอุโบสถหลังเดิม เพื่อให้แล้วเสร็จทันภายในปี 2561 ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวมีการออกร้านอาหาร ขนม และเครื่องดิ่มไทย เพื่อจำหน่ายและสมทบเงินสำหรับสร้างอุโบสถ

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org