กิจกรรมการออกคูหางานเทศกาลไทย (Amazing Thailand) ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา

S__25731082
S__25731090
S__25731088
S__25731084
S__70033461
S__25731096
S__70033482
S__70033441
S__70033464
S__70033463
S__70033438
S__70033433
S__70033419
S__70033420
S__25731098
S__70033414
S__25731092
S__25731089
S__25731093
S__25731091
S__70033485

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้เข้าร่วมออกบูธในงาน Amazing Thailand ที่อาคาร Horticulture Building บริเวณ Lansdowne Park ณ กรุงออตตาวา รัฐออนแทริโอ ประเทศแคนาดา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ของการสถาปนาประเทศแคนาดา ซึ่งงาน Amazing Thailand เป็นส่วนหนึ่งของ theme “Ottawa Welcomes the World in 2017”

โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยอย่างครบวงจร ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม อาหาร สินค้าและบริการ รวมทั้งภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวของไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ นักการเมือง ข้าราชการและประชาชนในกรุงออตตาวา

โดยในปีนี้สำนักงานฯ ได้นำสินค้าเกษตรและอาหารไทยเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ในงานเฉลิมฉลองดังกล่าว ในลักษณะแจกชิมประกอบด้วย ลำไยในน้ำเชื่อม ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม และเงาะสอดไส้สัปปะรดในน้ำเชื่อม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มความสดชื่นคลายร้อนได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคในกรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาคการเกษตรของไทย ในการขยายตลาดสินค้าเกษตรได้เพิ่มมากขึ้น และได้ศึกษาแนวโน้มและข้อเสนอแนะของผู้บริโภค รวมทั้งการเสริมสร้างความรับรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการของสำนักงานฯ ให้กับกลุ่มชุมชนชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วย ซึ่งบูธของสำนักงานฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานฯ