งานประชาสัมพันธ์เมือง อิโลอิโล่ (Iloilo) ประเทศฟิลิปินส์

S__4825200
S__14934026
S__12156986
S__12156985

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2561 นายปิยวัฒน์ นัยโกวิท เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) / รองผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์เมือง อิโลอิโล่ (Iloilo) เขตคันลูรังคาบีซายาอัน ประเทศฟิลิปินส์ เพื่อเปิดรับการลงทุนจากชาวต่างชาติที่สนใจ ทั้งนี้ เมืองดังกล่าวมีสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ครบครัน ทั้งสนามบินใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของอาเซียน มีสถานศึกษาชั้นนำด้านการเกษตรเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และมีการส่งเสริมเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวด้านการเกษตรเชิงอนุรักษ์ 

ทั้งนี้ เมืองอิโลอิโล่ เป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองรองจากกรุงมะนิลา ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะปาไนย์ มีประชากร 447,992 คน การเติบโต 1.02% ได้รับฉายาว่า “หัวใจของฟิลิปปินส์” จากการที่เมืองตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของประเทศฟิลิปปินส์ มีแม่น้ำสายสำคัญผ่านตัวเมือง ทั้งยังมีท่าเรือ โรงงานอุตสาหกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นเมืองสำคัญของประเทศฟิลิปปินส์

-------------------------------
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543