งานประชาสัมพันธ์เมือง อิโลอิโล่ (Iloilo) ประเทศฟิลิปินส์

S__4825200
S__14934026
S__12156986
S__12156985

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2561 นายปิยวัฒน์ นัยโกวิท เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) / รองผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์เมือง อิโลอิโล่ (Iloilo) เขตคันลูรังคาบีซายาอัน ประเทศฟิลิปินส์ เพื่อเปิดรับการลงทุนจากชาวต่างชาติที่สนใจ ทั้งนี้ เมืองดังกล่าวมีสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ครบครัน ทั้งสนามบินใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของอาเซียน มีสถานศึกษาชั้นนำด้านการเกษตรเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และมีการส่งเสริมเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวด้านการเกษตรเชิงอนุรักษ์ 

ทั้งนี้ เมืองอิโลอิโล่ เป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองรองจากกรุงมะนิลา ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะปาไนย์ มีประชากร 447,992 คน การเติบโต 1.02% ได้รับฉายาว่า “หัวใจของฟิลิปปินส์” จากการที่เมืองตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของประเทศฟิลิปปินส์ มีแม่น้ำสายสำคัญผ่านตัวเมือง ทั้งยังมีท่าเรือ โรงงานอุตสาหกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นเมืองสำคัญของประเทศฟิลิปปินส์

-------------------------------
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC