การปฏิรูป 'ภาคเกษตรกรรม' ของรัฐบาล

Total Visit:

Since 29 Oct 2018

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับการปฏิรูป 'ภาคเกษตรกรรม' ของรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2561

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543