การปฏิรูป 'ภาคเกษตรกรรม' ของรัฐบาล

Total Visit:

Since 29 Oct 2018

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับการปฏิรูป 'ภาคเกษตรกรรม' ของรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2561

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC