การปฏิรูป 'ภาคเกษตรกรรม' ของรัฐบาล

Total Visit:

Since 29 Oct 2018

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับการปฏิรูป 'ภาคเกษตรกรรม' ของรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2561