งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ณ วัดไทย ดี.ซี.

IMG_3535
IMG_3536
IMG_3576
IMG_3547
IMG_3568
IMG_3531
IMG_3551
IMG_3573
IMG_3578
IMG_3540
IMG_3583
IMG_3556
IMG_3548

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560

ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) และนายปิยวัฒน์ นัยโกวิท เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมทั้งข้าราชการทีมประเทศไทย เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day 2017) เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา โดยมีหลวงพ่อพระราชมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ของหัวหน้าสำนักงานฯ และผู้แทนสมาคมชาวไทย การทำบุญตักบาตร การร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรแด่แม่อาวุโสและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเนื่องในกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 รวมทั้งรับชมการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนภาคฤดูร้อนวัดไทยฯ ดี.ซี. ร่วมกับชาวไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.