งานเลี้ยงรับรองวันชาติ

S__9478199
S__9478222
S__18129166
S__18129154
S__18129165
S__9478202
S__9478230
S__9478240
S__75063310
S__75063306
S__9478218
S__9478237
S__18129180
S__9478225
S__9478223
S__9478249
S__9478228
S__9478220
S__9478200

เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560

ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมแฟร์มอนต์ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ นาง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ วุฒิสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติ มลรัฐอิลลินอยส์ และ ดร.โจเซฟ เฟลเตอร์ รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการเอเซียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ อาทิ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ผู้แทนจากสถานทูตประเทศต่าง ๆ และภาคเอกชน เป็นต้น

ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชประวัติในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ นิทรรศการการจัดแสดงผ้าไหมไทย ผลิตภัณฑ์กล้วยไม้สดไทย ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องสำอางไทยที่แปรรูปจากยางพารา รังไหมและพืชพันธุ์พื้นเมืองของไทย ผลิตภัณฑ์ข้าวไทย การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย และการบรรเลงดนตรีไทย ดนตรีแจ๊ส และการรำนาฏศิลป์ ฯลฯ

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543