งานเลี้ยงรับรองวันชาติ

S__9478199
S__9478222
S__18129166
S__18129154
S__18129165
S__9478202
S__9478230
S__9478240
S__75063310
S__75063306
S__9478218
S__9478237
S__18129180
S__9478225
S__9478223
S__9478249
S__9478228
S__9478220
S__9478200

เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560

ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรมแฟร์มอนต์ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ นาง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ วุฒิสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติ มลรัฐอิลลินอยส์ และ ดร.โจเซฟ เฟลเตอร์ รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการเอเซียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ อาทิ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ผู้แทนจากสถานทูตประเทศต่าง ๆ และภาคเอกชน เป็นต้น

ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชประวัติในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ นิทรรศการการจัดแสดงผ้าไหมไทย ผลิตภัณฑ์กล้วยไม้สดไทย ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องสำอางไทยที่แปรรูปจากยางพารา รังไหมและพืชพันธุ์พื้นเมืองของไทย ผลิตภัณฑ์ข้าวไทย การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย และการบรรเลงดนตรีไทย ดนตรีแจ๊ส และการรำนาฏศิลป์ ฯลฯ