A Celebration of California Rice

S__8077343
S__8077346
S__8077347
S__8077350
S__8077356
S__8077352
S__8077351
S__8077353
S__8077357

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561


ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) เข้าร่วมงาน A Celebration of California Rice ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

โดยงานดังกล่าวเป็นการพบปะสังสรรค์ร่วมกันของผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง USA Rice ผู้แทนรัฐสภาสหรัฐ ผู้แทนกระทรวงเกษตรสหรัฐ บริษัทผู้ส่งข้าว ภายในงานได้มีการนำข้าวที่ปลูกจากเมืองซาคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย มาปรุงเป็นซูชิให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลอง

ซึ่งข้าวที่ปลูกจากเมืองซาคราเมนโต เป็นการเพาะปลูกแบบผสมผสาน และสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ ด้วยการปลูกข้าวควบคู่กับการเพาะพันธุ์ปลาในแปลง ทำให้มีนกหลายสายพันธ์เข้ามาหาอาหารในบริเวณดังกล่าว เกิดการสร้างระบบนิเวศที่สมดุล

ทั้งนี้ ข้าวที่เพาะปลูกได้นั้นเกือบทั้งหมดจะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org