ผู้บริหารกระทรวงฯ

1.png

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
MR. CHALERMCHAI SREEON
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

2.png

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
CAPT. THAMANAT PROMPOW
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

3.png

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
MISS MANANYA THAISET
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

4.png

นายประภัตร โพธสุธน
MR. PRAPAT POTASUTHON
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

download.png

ดร.ทองเปลว กองจันทร์

DR. THONGPLEW KONGJUN

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

PERMANENT SECRETARY OF THE MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

Email: Tkongjun@hotmail.com

รองปลัด.png

นายสำราญ สาราบรรณ์

MR. SUMRAN SARABUN

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: sum351@hotmail.com

รองปลัดประยูร.png

นายประยูร อินสกุล

MR. PRAYOON INSKUL

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: prayoon@moac.go.th

ผู้ช่วยปลัด นฤมล.png

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์

MISS NARUMOL SANGUANVONG

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: narumol@opsmoac.go.th

รองปลัดระพีภัทร์ 2.png

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

MR. RAPIBHAT CHANDARASRIVONGS

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: rapibhat@moac.go.th

รองปลัดอำพันธ์.png

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ

MR. AMPHAN WELUTANTI

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email:amphan@moac.go.th

ผู้ช่วยปลัด วิชัย.png

นายวิชัย ไตรสุรัตน์

MR. WICHAI TRISURAT

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: wichai@moac.go.th