กระบวนการเสนอเรื่องเข้า ครม.

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org