การจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารพัสดุ

ประกาศราคากลาง

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.