งานเสวนาและเลี้ยงรับรองผู้นำเข้าอาหารทะเลและสื่อมวลชน

“Thailand’s Path to Sustainable Fisheries”

ห้อง ANCILLARY MEETING ROOM

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ณ Boston Convention and ExhibitionCenter

กรุงบอสตัน สหรัฐอเมริกา

(ในช่วงงาน Seafood Expo North America 2018 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2561)

S__9339012
S__10977291
S__9339016
S__10977296
S__10977290
S__10977292
S__9339015
S__10977288
S__9339011
S__10977289
S__10977293

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org