ผลการหารือความร่วมมือด้านยางพารา ระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

S__43966630
S__43966633
S__43966631
S__43966629
S__43966632

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2561

แถลงข่าว หลังประชุม 4 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลกหารือเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับผลการหารือความร่วมมือด้านยางพารา ระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(Rubber Cooperation Dialogue between Thailand Indonesia Malaysia and Viet Nam) ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC

S__43966633