กิจกรรมการออกคูหางาน Destination Thailand ครั้งที่ 4 ณ นครโทรอนโต ประเทศแคนาดา

S__7421955
S__7421956
S__7421965
S__7421957
S__7421958
S__7421967
S__7421954
S__7421966
S__7421964
S__7421963
S__7421962
S__7421961
S__7421960
S__7421959

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมออกคูหาในงาน Destination Thailand ครั้งที่ 4 บริเวณ Yonge-Dundas Square ณ นครโทรอนโต รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา

 

โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย และสินค้าไทย

 

ในปีนี้ สำนักงานฯ ได้นำผลไม้แปรรูปของไทย (ลำไยในน้ำเชื่อม ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม และเงาะสอดไส้สัปปะรดในน้ำเชื่อม) เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ภายในงานในลักษณะแจกชิม เพื่อศึกษาแนวโน้มของตลาดในกลุ่มผู้บริโภคแคนาดา และประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการของสำนักงานฯ ให้กับกลุ่มชุมชนชาวไทยและชาวต่างชาติรับทราบ

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543