กิจกรรมการออกคูหางาน Destination Thailand ครั้งที่ 4 ณ นครโทรอนโต ประเทศแคนาดา

S__7421955
S__7421956
S__7421965
S__7421957
S__7421958
S__7421967
S__7421954
S__7421966
S__7421964
S__7421963
S__7421962
S__7421961
S__7421960
S__7421959

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมออกคูหาในงาน Destination Thailand ครั้งที่ 4 บริเวณ Yonge-Dundas Square ณ นครโทรอนโต รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา

 

โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย และสินค้าไทย

 

ในปีนี้ สำนักงานฯ ได้นำผลไม้แปรรูปของไทย (ลำไยในน้ำเชื่อม ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม และเงาะสอดไส้สัปปะรดในน้ำเชื่อม) เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ภายในงานในลักษณะแจกชิม เพื่อศึกษาแนวโน้มของตลาดในกลุ่มผู้บริโภคแคนาดา และประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการของสำนักงานฯ ให้กับกลุ่มชุมชนชาวไทยและชาวต่างชาติรับทราบ

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC