งาน PMA Fresh Summit 2019

Total Visit:

Since 11 September 2019

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีแผนจะเข้าร่วมจัดคูหาภายในงาน PMA Fresh Summit 2019 (งานแสดงสินค้าประเภทผักและผลไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ) โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 ต.ค. 2562 ณ Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐ California

สำหรับปีนี้ สำนักงานฯ อยู่คูหาที่ #872 Hall D และนำส้มโอ มะม่วงน้ำดอกไม้ มังคุดและน้ำมะพร้าวมาประชาสัมพันธ์ภายในงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผลไม้ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในตลาดผลไม้สดในสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามช่วงวันและเวลาดังกล่าว
https://www.pma.com/events/freshsummit

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC