งาน PMA Fresh Summit 2019

Total Visit:

Since 11 September 2019

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีแผนจะเข้าร่วมจัดคูหาภายในงาน PMA Fresh Summit 2019 (งานแสดงสินค้าประเภทผักและผลไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ) โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 ต.ค. 2562 ณ Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐ California

สำหรับปีนี้ สำนักงานฯ อยู่คูหาที่ #872 Hall D และนำส้มโอ มะม่วงน้ำดอกไม้ มังคุดและน้ำมะพร้าวมาประชาสัมพันธ์ภายในงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผลไม้ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในตลาดผลไม้สดในสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามช่วงวันและเวลาดังกล่าว
https://www.pma.com/events/freshsummit

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org