Total Visit:

Since 22 Jan 2019

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี 2562

งานกองทัพไทย2019_190122_0019
S__27394147
งานกองทัพไทย2019_190122_0027
งานกองทัพไทย2019_190122_0039
งานกองทัพไทย2019_190122_0042
งานกองทัพไทย2019_190122_0010
งานกองทัพไทย2019_190122_0038

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 18.30 – 20.30 น. ณ Patton Hall อาคารสโมสรนายทหาร (Fort Myer Officer’s Club) มลรัฐเวอร์จิเนีย ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) และนายปิยวัฒน์ นัยโกวิท เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี และข้าราชการทีมประเทศไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี 2562

ทั้งนี้ งานดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นักการเมืองที่เกี่ยวข้องด้านการทหาร เจ้าหน้าที่และข้าราชการทหารสหรัฐฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ทูตต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของมิตรประเทศและสมาคมคนไทยที่พำนักอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี Lt. Gen. Richard D. Clarke Director for Strategy, Plans and Policy, J5. ( ว่าที่ ผบ. SOCOM (อัตราพลเอก) เป็นแขกเกียรติยศ ฝ่ายสหรัฐ

และในปีนี้สำนักงานฯ ได้นำผลผลิตด้านการเกษตรแปรรูปของไทยคือ ลิ้นจี่กระป๋อง มาจัดทำเป็นน้ำพันซ์แจกให้แก่แขกภายในงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่ของไทย

___________________

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.

Thai Agricultural Affairs - Washington DC

www.opsmoacdc.org