Total Visit:

Since 11 July 2019

งาน Amazing Thailand ครั้งที่ 3

นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี ร่วมออกคูหาในงานเทศกาล “มหัศจรรย์ของประเทศไทย” หรือ “Amazing Thailand” ครั้งที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 18.00 น. ณ อาคาร The Horticulture Building, Lansdowne Park กรุงออตตาวา รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา

โดยในปีนี้ สำนักงานฯ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) นำมะพร้าวน้ำหอม มะม่วงน้ำดอกไม้ และเห็ดแครงปรุงรส (freeze dried split gill mushroom) ที่ได้คัดสรรมาอย่างดีจาก อตก. มาให้ชาวแคนาดาได้ลิ้มลองรสชาติ ซึ่งได้รับผลการตอบรับ และชื่นชอบผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ทั้งจากชาวไทยและชาวแคนาดาที่มาร่วมงาน

สำหรับงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานตลอดวันมากกว่า 5,000 คน โดยคูหาของสำนักงานฯ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ต่อคิวเพื่อชิมมะพร้าวน้ำหอม มะม่วงน้ำดอกไม้ และเห็ดแครงปรุงรส จาก อตก. เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าวเพื่อ 
1) เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีให้กับสินค้าเกษตรไทยในตลาดแคนาดา 
2) ศึกษาแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารไทยของผู้บริโภคในแคนาดา
3) ขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยใหม่สำหรับตลาดแคนาดา
4) สนับสนุนผลผลิตด้านการเกษตรของคนไทย

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543