เปิดตัวมะม่วงและส้มโอ

ในงาน PMA Fresh Summit 2019

Total Visit:

Since 11 September 2019

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จะเปิดตัวมะม่วงและส้มโอ ในงาน PMA Fresh Summit 2019

ด้วยที่ผ่านมา สหรัฐฯ กำหนดให้มะม่วงส่งออกมายังตลาดสหรัฐอเมริกาของไทยจำเป็นต้องผ่านการบำบัดแมลงโดยการฉายรังสีก่อน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมักก่อให้เกิดการไหม้เสียหายบริเวณผิวมะม่วงและเนื้อมะม่วงเป็นจำนวนมาก และทำให้ระยะเวลาเก็บเพื่อวางจำหน่ายสั้นลง (Shelf-life) ก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าต่อการส่งออกมะม่วงของไทยมายังสหรัฐฯ โดยตั้งแต่มีการเปิดตลาดมะม่วงในสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2558 แนวโน้มการส่งออกมะม่วงของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง

และจากปัญหาที่พบ เป็นจุดริเริ่มทำให้คณะวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) BEDO, มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ทำการศึกษาวิจัยจนประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาดังกล่าวในที่สุด และมีกำหนดจัดงานแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่งานวิจัยดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ภายใต้ชื่อ “วิจัยปลดล็อคส่งออกมะม่วงไปอเมริกา” ในวันพุธที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูมซี โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า

เพื่อเป็นการสอดรับความสำเร็จดังกล่าว สปษ. ดี.ซี. เตรียมดันมะม่วงน้ำดอกไม้และส้มโอไทยล็อตแรกเพื่อมาเปิดตัวภายในงานจัดแสดงสินค้าพืชและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ ชื่อ PMA Fresh Summit 2019 ณ เมือง เมือง Anaheim มลรัฐ California ระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค. 2562 โดยคาดว่ามีผู้นำเข้าและส่งออกร่วมงานกว่า 2 หมื่น ราย เช่นกัน

นี่ถือเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของนักวิจัยไทย ที่จะสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของมะม่วงสดในตลาดสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้น ทำให้เกษตรกรของไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org