งาน Thai Open House 2018

S__6430787
S__6430787
S__6430786
S__6430786
S__6430788
S__6430788
S__11739143
S__11739143
S__11739152
S__11739152
S__12943384
S__12943384
S__11739167
S__11739167
S__12943382
S__12943382
S__12943371
S__12943371

งาน Thai Open House 2018

 

ผ่านไปแล้วสำหรับงาน Thai Open House 2018 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยในปีนี้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้นำน้ำลำไยไทยทำจากลำไยแห้งเพื่อประชาสัมพันธ์ในลักษณะแจกชิมฟรีจำนวนมากกว่า 800 แก้ว ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 


พร้อมนี้ได้มีการอธิบายขั้นตอนการทำน้ำลำไยและแหล่งที่มาของลำไยระหว่างการแจกให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย นอกจากนี้ทางสำนักงานฯ ได้นำภาพประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย จำนวน 4 ชนิดได้แก่ นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) นกยูงสีน้ำเงิน (Thai Silk) และ นกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend) มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพผ้าไหมไทย เป็นการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล


สำหรับงาน Thai Open House 2018 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Passport DC มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแก่สาธารณชนในสหรัฐฯ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ รำและดนตรีไทยเดิม ศิลปะมวยไทย ดนตรี Pop Jazz  และอื่นๆ 

-------------------------------
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org