งานเทศกาลสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น

S__16982019
S__17711116
S__17711117
S__17711113
S__17711115
S__17711114

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) / ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์เทศกาลสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น (Evening of Food & Agriculture) ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ภายในงานมีการนำเนื้อวัวญี่ปุ่นที่นำเข้ามาจำหน่าย ณ ประเทศสหรัฐฯ ข้าว วิสกี้ (Suntory Whisky) และสาเก (Dassai) จากจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมาประชาสัมพันธ์ และในโอกาสนี้นาย Hiroaki Kojima (Agriculture Counselor) ได้หารือกับ ดร.วนิดา ถึงความเป็นไปได้ในการจัดงานด้านสินค้าเกษตรร่วมกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศ โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญของสหรัฐฯ อาทิ นาย Ted McKinney (Under Secretary of Agriculture for Trade and Foreign Agricultural Affairs) เข้าร่วมเปิดงาน

-------------------------------
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC