งานเทศกาลสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น

S__16982019
S__17711116
S__17711117
S__17711113
S__17711115
S__17711114

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) / ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์เทศกาลสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น (Evening of Food & Agriculture) ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ภายในงานมีการนำเนื้อวัวญี่ปุ่นที่นำเข้ามาจำหน่าย ณ ประเทศสหรัฐฯ ข้าว วิสกี้ (Suntory Whisky) และสาเก (Dassai) จากจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมาประชาสัมพันธ์ และในโอกาสนี้นาย Hiroaki Kojima (Agriculture Counselor) ได้หารือกับ ดร.วนิดา ถึงความเป็นไปได้ในการจัดงานด้านสินค้าเกษตรร่วมกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศ โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญของสหรัฐฯ อาทิ นาย Ted McKinney (Under Secretary of Agriculture for Trade and Foreign Agricultural Affairs) เข้าร่วมเปิดงาน

-------------------------------
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org