สำนักงานเกษตรร่วมชมเทปบันทึกภาพพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Total Visit:

Since 16 December 2019

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ข้าราชการทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สำนักงานต่างๆ และประชาชนผู้พำนัก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมรับชมเทปบันทึกภาพพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 13 ธ.ค. 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีดังกล่าว จัดขึ้นครั้งสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อเดือน ก.พ. 2469 จึงห่างจากพระราชพิธีในวันที่ 12 ธ.ค. 2562 ถึง 93 ปี ด้วยกัน โดยในสมัยรัชกาลที่ 8 มีการเว้นว่างเพราะไม่มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขณะที่ในสมัยรัชกาลที่ 9 นั้น ไม่มีการเสด็จพระราชดำเนินฯ แม้ว่าจะมีขบวนพยุหยาตราชลมารคหลายครั้งก็ตาม การเสด็จพระราชดำเนินฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นี้ นับเป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 10

ขอบคุณภาพจาก Royal Thai Embassy, Washington D.C.

ขอบคุณภาพถ่ายจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543