สำนักงานเกษตรร่วมชมเทปบันทึกภาพพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Total Visit:

Since 16 December 2019

79224695_2904209512925382_47063149412110
78041940_2904209192925414_12980795622817
79201347_2904209269592073_51697947963817
79660458_2904209172925416_71741146559865
80284828_2904209366258730_81038364726809
79336036_2904209459592054_87640194906366

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ข้าราชการทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สำนักงานต่างๆ และประชาชนผู้พำนัก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมรับชมเทปบันทึกภาพพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 13 ธ.ค. 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีดังกล่าว จัดขึ้นครั้งสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อเดือน ก.พ. 2469 จึงห่างจากพระราชพิธีในวันที่ 12 ธ.ค. 2562 ถึง 93 ปี ด้วยกัน โดยในสมัยรัชกาลที่ 8 มีการเว้นว่างเพราะไม่มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขณะที่ในสมัยรัชกาลที่ 9 นั้น ไม่มีการเสด็จพระราชดำเนินฯ แม้ว่าจะมีขบวนพยุหยาตราชลมารคหลายครั้งก็ตาม การเสด็จพระราชดำเนินฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นี้ นับเป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 10

ขอบคุณภาพจาก Royal Thai Embassy, Washington D.C.

ขอบคุณภาพถ่ายจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org