สหรัฐฯ ระงับสิทธิ์พิเศษทางภาษีสินค้า (Generalized System of Preferences - GSP) ของประเทศไทย

Total Visit:

Since 30 October 2019

สหรัฐฯ ระงับสิทธิ์พิเศษทางภาษีสินค้า (Generalized System of Preferences - GSP) ของประเทศไทยจำนวน 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (39.2 พันล้านบาท) จำนวน 573 รายการ เป็นกลุ่มสินค้าเกษตร (ภายใต้พิกัดกลุ่มศุลกากรตอนที่ 01 – 21) จำนวน 157 รายการ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้า ผักแปรรูป ผลไม้ตระกูลเบอรี่ ชาเขียว ขิงป่น หูฉลาม เส้นพาสต้า ผลไม้แปรรูป สำหรับสินค้าประมงที่ถูกตัดสิทธิ GSP ครั้งนี้มิใช่กลุ่มพิกัดสินค้าประมงหลักที่ไทยส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา (ไม่ใช่สินค้ากุ้ง และปลาทูน่ากระป๋อง)

อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ได้ออกประกาศคืนสิทธิ GSP ให้ไทยบางรายการในคราวนี้เช่นกัน ได้แก่ 1) ดอกกล้วยไม้ และ 2) โกโก้

ทั้งนี้ หลักสิทธิ GSP ถือเป็น “การให้ฝ่ายเดียว” ของประเทศที่พัฒนาแล้วต่อประเทศกำลังพัฒนา/ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/october/ustr-announces-gsp-enforcement

________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org