Total Visit:

Since 5 November 2019

กฐินสามัคคีประจำปี 2562

กฐินสามัคคี62_191105_0011
กฐินสามัคคี62_191105_0042
กฐินสามัคคี62_191105_0019
กฐินสามัคคี62_191105_0016
กฐินสามัคคี62_191105_0013
กฐินสามัคคี62_191105_0033
กฐินสามัคคี62_191105_0031
กฐินสามัคคี62_191105_0037
กฐินสามัคคี62_191105_0029
กฐินสามัคคี62_191105_0002
กฐินสามัคคี62_191105_0023
กฐินสามัคคี62_191105_0022

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2562

นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต มอบหมายให้นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นผู้แทนสถานทูตเพื่อเป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. รัฐแมรี่แลนด์ โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมทำบุญในพิธีดังกล่าวอย่างหนาแน่น

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org