Total Visit:

Since 5 November 2019

กฐินสามัคคีประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2562

นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต มอบหมายให้นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นผู้แทนสถานทูตเพื่อเป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. รัฐแมรี่แลนด์ โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมทำบุญในพิธีดังกล่าวอย่างหนาแน่น

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543