Total Visit:

Since 14 February 2020

เกษตร รุก เพื่อขอเปิดตลาดสินค้าส้มโอในตลาดอเมริกา

Ambassador visited USDA 11022020_200212_
Ambassador visited USDA 11022020_200212_
Ambassador visited USDA 11022020_200212_
Ambassador visited USDA 11022020_200212_

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และคณะ เข้าพบและหารือกับนาย Ted Mckinney ตำแหน่ง Under Secretary of Agriculture for Trade and Foreign Agricultural Affairs กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ โดยถือเป็นการแนะนำตัวในวาระที่ท่านเอกอัครราชทูต เข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ทั้งได้สอบถามความคืบหน้าการเปิดตลาดส้มโอไทยในสหรัฐฯ พร้อมสอบถามความคืบหน้าการเปิดตลาดส้มโอไทยในตลาดสหรัฐฯ

โดยนาย Ted ได้รับปากว่า ตนจะช่วยดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วนให้กับประเทศไทยเพื่อให้ไทยสามารถเปิดตลาดได้ภายในปีนี้

ทั้งนี้ หากประเทศไทยสามารถเปิดตลาดส้มโอได้จริง คาดว่า ในช่วงปีแรก จะปริมาณส่งออกส้มโอ มายังตลาดสหรัฐฯ มากกว่า 9 หมื่นเหรียญสหรัฐฯ

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org