Total Visit:

Since 13 August 2020

ทดสอบ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายปิยวัฒน์ นัยโกวิท ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ Fletcher's Cove ร่วมกับมูลนิธิ C&O Canal เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ขอบคุณภาพจากRoyal Thai Embassy, Washington D.C.

---------------------------
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org