Total Visit:

Since 19 February 2020

เกษตรร่วมงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2563

งานวันกองทัพไทย 2563_200219_0031
งานวันกองทัพไทย 2563_200219_0025
งานวันกองทัพไทย 2563_200219_0003
งานวันกองทัพไทย 2563_200219_0027
งานวันกองทัพไทย 2563_200219_0026
งานวันกองทัพไทย 2563_200219_0013
งานวันกองทัพไทย 2563_200219_0002
งานวันกองทัพไทย 2563_200219_0009
งานวันกองทัพไทย 2563_200219_0001
งานวันกองทัพไทย 2563_200219_0022
งานวันกองทัพไทย 2563_200219_0006
งานวันกองทัพไทย 2563_200219_0004

นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมงานวันกองทัพไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมนำเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมออกคูหาประชาสัมพันธ์น้ำมะพร้าวของไทยยี่ห้อ 365 Everyday Value, Coconut Water ทั้งแบบ organic และแบบธรรมชาติ ที่สามารถหาซื้อได้ตามร้าน Whole Food ของสหรัฐฯ และผลิตภัณฑ์ Gummy Mango สินค้ามะม่วงแปรรูปรสชาติคล้ายกับมะม่วงมหาชนกแท้ ซึ่งสินค้าดังกล่าวกำลังเปิดตลาดในฝั่งตะวันตก (นครลอสแอนเจลิส)

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สหรัฐฯ มีการนำเข้าน้ำมะพร้าวของประเทศไทยมีมูลค่า 131 ล้านเหรียญสหรัฐ (HS 2009897091) โดยไทยมีสัดส่วนการครองตลาดอยู่ที่ร้อยละ 39 ซึ่งมีคู่แข่งสำคัญคือ ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 11 อินโดนีเซีย ร้อยละ 11 บราซิล ร้อยละ 8 และอื่นๆ ร้อยละ 31

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org