Total Visit:

Since 1 April 2019

โครงการครัวไทยสู่ตลาดโลก (Thai Cuisine to Global Market)

งานลงนาม MoU - Thai Cuisine to Global Ma
งานลงนาม MoU - Thai Cuisine to Global Ma
งานลงนาม MoU - Thai Cuisine to Global Ma
งานลงนาม MoU - Thai Cuisine to Global Ma
งานลงนาม MoU - Thai Cuisine to Global Ma
งานลงนาม MoU - Thai Cuisine to Global Ma
งานลงนาม MoU - Thai Cuisine to Global Ma
งานลงนาม MoU - Thai Cuisine to Global Ma
งานลงนาม MoU - Thai Cuisine to Global Ma

เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงการทำงานร่วมกัน (Memorandum of understanding – MOU) ระหว่างคณะนักวิจัยโครงการครัวไทยสู่ตลาดโลก และ International Culinary Center ณ นครนิวยอร์ก ภายใต้โครงการครัวไทยสู่ตลาดโลก (Thai Cuisine to Global Market)

โดยการลงนาม MOU ดังกล่าวนี้ เพื่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงของไทยที่ได้มาตรฐานในการปรุง ทำให้ได้อาหารไทยที่มีรสชาติตามต้นตำรับ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะดังกล่าวได้มีการจัดแสดงสาธิตสอนการทำอาหารและขนมไทยตำรับดั้งเดิม โดยเชฟระดับมืออาชีพจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในนครนิวยอร์ก กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org