Total Visit:

Since 6 Dec 2018

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) และนายปิยวัฒน์ นัยโกวิท เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Ritz-Carlton กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

โดยในปีนี้ สำนักงานฯ ได้จัดนิทรรศการจัดแสดงผ้าไหมไทยเพื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์นกยูงไทย เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) นกยูงสีน้ำเงิน (Thai Silk) และ นกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend) มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพผ้าไหมไทย ในระดับมาตรฐานสากลรวมทั้งนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหม อาทิ ผลิตภัณฑ์สปาไทยจากโปรตีนไหม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากโปรตีรไหม และชาใบหม่อน มาร่วมจัดแสดงภายในงาน

ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนาย Ted McKinney, Under Secretary of Agriculture for Trade and Foreign Agricultural Affairs, USDA เข้าร่วมงานดังกล่าว

___________________

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.

Thai Agricultural Affairs - Washington DC

www.opsmoacdc.org

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543