Total Visit:

Since 6 Dec 2018

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

S__25354274
วันชาติ 2018_181206_0047
วันชาติ 2018_181206_0041
วันชาติ 2018_181206_0052
วันชาติ 2018_181206_0029
วันชาติ 2018_181206_0027
วันชาติ 2018_181206_0157
วันชาติ 2018_181206_0181
วันชาติ 2018_181206_0229
วันชาติ 2018_181206_0173
วันชาติ 2018_181206_0305
วันชาติ 2018_181206_0011
วันชาติ 2018_181206_0130
วันชาติ 2018_181206_0345
วันชาติ 2018_181206_0411
วันชาติ 2018_181206_0398
วันชาติ 2018_181206_0366
วันชาติ 2018_181206_0309

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) และนายปิยวัฒน์ นัยโกวิท เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Ritz-Carlton กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

โดยในปีนี้ สำนักงานฯ ได้จัดนิทรรศการจัดแสดงผ้าไหมไทยเพื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์นกยูงไทย เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) นกยูงสีน้ำเงิน (Thai Silk) และ นกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend) มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพผ้าไหมไทย ในระดับมาตรฐานสากลรวมทั้งนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหม อาทิ ผลิตภัณฑ์สปาไทยจากโปรตีนไหม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากโปรตีรไหม และชาใบหม่อน มาร่วมจัดแสดงภายในงาน

ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนาย Ted McKinney, Under Secretary of Agriculture for Trade and Foreign Agricultural Affairs, USDA เข้าร่วมงานดังกล่าว

___________________

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.

Thai Agricultural Affairs - Washington DC

www.opsmoacdc.org