Total Visit:

Since 28 Mar 2019

การแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีของสหรัฐฯ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร 

1553611968607

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562
นาย Mark R. Miller ตำแหน่ง Director, International Programs Office, NASS และ Ms. Sarah Hoffman ตำแหน่ง Mathematical Statistician เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ร่วมหารือกับนายปิยวัฒน์ นัยโกวิท รองผู้อำนวยการ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีของสหรัฐฯ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสหรัฐฯ มีความชำนาญและเชี่ยวชาญการเก็บข้อมูลมาเป็นระยะเวลายาวนานและข้อมูลที่จัดเก็บมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง โดยในเบื้องต้นคาดว่าฝ่ายไทยมีกำหนดจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บสถิติมาหารือและเรียนรู้ระบบการจัดเก็บในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ณ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org