Total Visit:

Since 1 June 2020

งานโรงทานวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี

S__53084236
S__53084232
S__53084234
S__53084235

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 นายปิยวัฒน์ นัยโกวิท ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นผู้แทนสำนักงานฯ ร่วมแจกของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ณ งานโรงทานวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. ร่วมกับเจ้าหน้าที่และข้าราชการทีมประเทศไทยและสมาคมไทยชาวเหนือแห่งกรุงวอชิงตัน ดีซี

---------------------------
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org